שידוכים חיפה

סקירה
תוצאות שבועיות מתחדשות
סוגי חיפושים
יישובים ואזורים
שם יישוב‏ כניסות‏ מועד כניסה‏
מעלה גלבוע 2269 06:51:38
ניר עוז 7560 08:16:27
שלווה 1579 14:36:33
כרי דשא 3011 22:16:04
אפרתה 4655 22:39:23
ניצנים 2641 04:46:38
קדרים 8201 01:55:25
שאר ישוב 2187 19:11:38