שידוכים נתניה

סקירה
תוצאות שבועיות מתחדשות
סוגי חיפושים
יישובים ואזורים
שם יישוב‏ כניסות‏ מועד כניסה‏
שדה בוקר 3105 18:51:17
נתיב העשרה 6692 10:00:34
נחלים 1194 23:14:55
אורים 1558 15:26:49
צוקי ים 6840 03:47:38
כפר עציון 857 23:36:53
ערערה-בנגב 689 02:32:43
מבטחים 3497 20:19:42